شاخ مجازی شدن پسر روانی سیرجانی

شاخ مجازی شدن پسر روانی سیرجانی
سیرجان-دوست پسر-دختر-دختر سیرجان-اینستاگرام پسر سیرجان

اون دختره هرزه از کجا رفته کجا بی شرم حقشه بنظر من باید بیشتر از اینا سرش میاوردن

موضوع زیاد شدن فالوورای پسره کذبه،کاش مطمئن بشید بعد در موردش مصاحبه کنین با مردم

کلا متاسفم تو از تهران بیای سیرجان دنیا خراب شده

فرهنگ غرب در لجن فرو رفته چه کرده با فرهنگ اصیل ایرانی با غیرت .... تاسف

شما دخترا بدبخت نیستید، فکر نمیکنید میخاید چیکار کنید