تشییع باشکوه پیکر شهید زنده وطن؛ قدرشناسی مردم استان از نورِ خدا


خبرگزاری تسنیم

روحش شاد

روحش شاد و یادشان گرامی باد