میخوام گروه دوستان همیشگی تشکیل بدم ( توضیحات)

برای گروهم میا - اما - استفانی - الویا - اندریا - لیوی - را لازم دارید این گروه در واتساپ تشکیل می شود پس در قسمت نظر ها بگویید و شخصیتی که میخواهید بشوید را بگویید و شماره خود را بدهید و در گروه ما بیایید. خودم:لیوی هستم
دوستان همیشگی

تو همون ویدویو اهنگ پونی ها بگو نظر ها فقط برا خودم میاد

گذاشتم

میخوای یه ویدویو بزارم و یه طوریش کنم که نظرا فقط واسه خودم بره و هیچ کس شمارتو نبینه؟؟؟

اره ولی نباید کسای دیگم بیان و اینجا نمیتونم شمارمو بدم

اگر میای شمارتو بده