توییشتر 22 - شاهرخ استخری، بهنوش بختیاری و دیگر هیچ

حاشیه های استعفای ظریف در توییتر
محمدجواد ظریف-بهنوش بختیاری-شاهرخ خان

جالبه حتما نیگا کنین. کانال من، ویدیو عقل جهان!!!!

عالی بودی الان ساعت دو و نیم که دارم می بینم

وای عالی بود . مردم از خنده

خیلی الکی و زیاد حرف میزنه . امکاناتش خوبه ولی

جاجو اسمت چیه؟