واکنش تند مصطفوی به اظهارات ده نمکی درباره تیم ملی یمن

برنامه ورزشگاه (97/10/20)
ده نمکی-داریوش مصطفوی-یمن-تیم ملی ایران

واقعا ده نکی درست گفت حیف که اینافقط شعار پهلوانی میدن

آقای ده نمکی نظر خودشو گفت و حرف بدی نبود مثل همه . نظر شخصی و منطقی بود من نمیدونم چرا همه چیز رو وابستگی بجای میدونید روحیه پهلوانی داشتن تو ورزشکاران ما کم دیده میشه