بهنام بانی


بهنام بانی-فوتبال-دربی

از دیرجواب دادنت مشخصه مقصر کیه هاهاها ولی نازنین هم خیلی سیریشه شاید تو دمق باشی حوصله کامنت دادن نداشته باشی مگه نه؟!

اوه دعواشون شد:)) ملیکا بزن توگوشش:D

واااای خب آخرین کامنت توهم یک روزپیشه :||

باو o_O من کامنت میدم تو نمیدی پس تونیستی دیگه

آبزی چلا کم پیدایی¿¿¿¿¿