نزدیک ترین فرد به خدا، محمدرضا پهلوی!!!

آرمان پلاس شهر 93 : حاضری به احترام پهلوی تو راهپیمایی شرکت نکنی؟ #می_آیم_چون
22 بهمن-می آیم چون-حسن روحانی-مصاحبه-شاه

نظری ثبت نشده است.