آرمان+شهر93 : نزدیک ترین فرد به خدا، محمدرضا پهلوی!!!

آرمان پلاس شهر 93 : حاضری به احترام پهلوی تو راهپیمایی شرکت نکنی؟ #می_آیم_چون
22 بهمن-می آیم چون-حسن روحانی-مصاحبه-شاه

شما نگران حضور در راه پیمایی نباش اتوبوس ها بار گیری و پر و آماده شده اند برای حظور در راه پیمایی باشکوه :)

با تشکر از ساخت ویدیو های خوب شما