ایده پردازان 46 (1) شیپور راه موفقیت یک شبه نیست!

در این قسمت برنامه ایده پردازان سراغ شیپور رفتیم یکی از بزرگترین پلتفرم های خرید و فروش لوازم دست دوم در ایران. رضا اربابیان بنیانگذار و مدیر عامل شیپور از شکست هایش در این راه می گوید، شکست هایی که در نهایت منجر به موفقیت شد.
ایده پردازان-شیپور-راه موفقیت-از کانادا تا ایران