هر کدام از این گلها قصه یک آدم است که دوباره سبز شده ...

این گلها و گیاهان توسط کسانی کاشته شده است که یک روزی از چشم مردم افتاده بودند و حالا با گل و گیاه توانسته اند ناامیدی را از خودشان دور کنند. هر کدام از این گلها قصه یک آدم است. کاری از بچه های موسسه طلوع بی نشان ها
بی خانمان-بهار-گل-مشتلق-طلوع بی نشان ها

نظری ثبت نشده است.