کلیپی جالب از بزرگترین حیوانات جهان حیرت انگیزه

مستند حیوانات امروز راجع به کلیپی جالب از بزرگترین حیوانات جهان که واقعا حیرت انگیزه به عنوان نمونه آناکوندای سبز نوعی مار غول آسا است که در رودخانه ها و باتلاق های جنگل آمازون زندگی می کند، آناکوندا به معنای شناگر ماهر است! این مار سمی نیست ولی با حلقه زدن به دور شکار، قربانی خود را از پا درمی آورد. بعد از مرگ شکار مار از طرف سر حیوان شروع به بلعیدن می کند.
مار غول پیکر-حیوانات-حیوانات وحشی-بزرگترین حیوانات-شکار حیوانات

مار ها الکی نیستن؟

دهنم سرویس شد وقتی دیدم

دهنم سرویس شد وقتی دیدم

اینا که فتوشاپه