تسریع اجرایی شدن دولت الکترونیک

شبکه یک -5 آذر 97- 14:00| محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار تسریع اجرایی شدن دولت الکترونیک شد.
محمد جواد آذری جهرمی-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات-پایشگری

نظری ثبت نشده است.