خلاصه بازی اروگوئه 4-0 اکوادور

کوپا آمریکا 2019
اروگوئه-کوپا آمریکا-کوپا آمریکا 2019-اکوادور