جواب کارگردان هزارپا به داریوش ارجمند

جواب کارگردان هزارپا به داریوش ارجمند
داریوش ارجمند-فیلم هزارپا-رضا عطاران

چقدر محترمانه و خوب صحبت کرد... برخلاف بعضیای دیگه که فکر میکنن اگه بخوان جواب بدن باید بدو بی راه بگن